hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

Day hot with
widely scattered thundershowers
during afternoon to evening.
Southeasterly winds 10-30 km./hr.
Wave below 1 meter.

Maximum temperature 36 °C.
Minimum temperature 25 °C.


ข่าวและกิจกรรม
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศอ.
Post Date: 10 พฤศจิกายน 2561
ศอ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศให้แก่สภาองค์กรชุมชน
Post Date: 6 พฤศจิกายน 2561
ศอ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
Post Date: 1 พฤศจิกายน 2561
ศอ.จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2562
Post Date: 24 ตุลาคม 2561
ศอ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Post Date: 24 ตุลาคม 2561
โครงการ “ทบทวนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา”
Post Date: 19 ตุลาคม 2561
นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้จัดโครงการ “ทบทวนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา” ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับบุคคลทั้ง
ศอ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
Post Date: 15 ตุลาคม 2561
ศอ.จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร.9
Post Date: 15 ตุลาคม 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร่วมใจจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร. 9 โดยการร่วมกันพัฒนา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวง
นักศึกษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศอ.
Post Date: 29 กันยายน 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรฟิสิกส์คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณาจารย์ จำนวน 51 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะ ตรวจราชการ ศอ.และสถานีต่างๆในสังกัด
Post Date: 19 กันยายน 2561


mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle