ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง สะเดา นาทวี
และสะบ้าย้อย
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ.ได้จัดโครงการ การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา จ.นครศรีธรรมราช
Post Date: 24 กันยายน 2559
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ศอ. ได้จัดโครงการ การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการ อำเภอยิ้ม
Post Date: 24 กันยายน 2559
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ศอ. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ กับ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ผอ.ศอ.ร่วมเปิดสถานีตรวจวัดอากาศพิกุลทอง
Post Date: 2 กันยายน 2559
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผอ.ศอ.และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดสถานีตรวจวัดอากาศ "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จ.นราธิวาส
ศอ.จัดอบรมความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน แก่กลุ่มเครื่อข่ายเครื่องบินปีกหมุน
Post Date: 30 สิงหาคม 2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ศอ.ได้จัดอบรม ทบทวนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินสำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านการบิน (เครื่องบินปีกหมุน)
ศอ.ร่วมเข้าประชุมสภาผู้นำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Post Date: 30 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.59 ศอ.นำโดย ผอ.ฝส.ได้เข้าร่วมการประชุมสภาลุ่มน้ำทะเลสาบทะเลสาบสงขลาประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ จ.พัทลุง
ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอ.
Post Date: 20 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ศอ.เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่
ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
Post Date: 20 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา อ.เมือง จ.สงขลา
ศอ.ติดตามและประเมินผลกลุ่มเครือข่ายชุมชน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
Post Date: 17 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ศอ.ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ "การแจ้งเตือนสภาวะอากาศและการนำข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์" ของเครือข่ายชุมชน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ผอ.ศอ.ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Post Date: 17 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินทางมาตรวจราชการ รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค
ศอ.ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
Post Date: 13 สิงหาคม 2559


mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle