ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ
Post Date: 3 เมษายน 2559
ในวันที่ 2 เมษายน 2559 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ศอ.ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันมหาเจษฎาราชเจ้า
Post Date: 31 มีนาคม 2559
ศอ.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
ตรวจราชการประจำปี2559
Post Date: 11 มีนาคม 2559
ผอ.ศอ.พะเยาว์ เมืองงาม เเละคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานีอุตุฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-4 มี.ค.59
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ศึกษาดูงานที่ ศอ.
Post Date: 29 มกราคม 2559
ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จำนวน 204 คน
เข้าศึกษาดูงาน ที่ ศอ. เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.