ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 70 ของพื้นที่
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 29 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ.ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
Post Date: 15 กรกฎาคม 2559
วันสถาปนากรมฯ ศอ.
Post Date: 24 มิถุนายน 2559
วันที่ 23 มิ.ย.59 ข้าราชการและลูกจ้าง ศอ.ร่วมกันทำพิธีเนื่องในวันสถาปนากรมฯ
โรงเรียนจุลสมัย ได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงานที่ ศอ.
Post Date: 23 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โรงเรียนจุลสมัย อ.เมือง จ.สงขลา ได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงานที่ศอ.
โรงเรียนควนขนุน จ.พัทลุง ศึกษาดูงานที่ ศอ.
Post Date: 17 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนควนขนุน จ.พัทลุง ศึกษาดูงานที่ ศอ.
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ศึกษาดูงานที่ ศอ.
Post Date: 16 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล ได้มาศึกดูงาน ณ ศอ.
โรงเรียนสุมิตรา ดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 16 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุมิตรา อ.เมือง จ.สงขลาได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
ศอ.ปฐมนิเทศเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งข้าราชการ ศอ.สงขลา
Post Date: 2 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.59 ศอ.จัดปฐมนิเทศและเลี้ยงรับข้าราชการบรรจุใหม่พร้อมเลี้ยงส่งข้าราชการที่ย้ายและลาออก
ท่านรอป.นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง,ผส.กบ.,ผอ.ศอ.และคณะตรวจราชการฯ
Post Date: 6 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 22 พ.ค.59 ท่านรอป.นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง,ผส.กบ.,ผอ.ศอ.และคณะ ตรวจราชการสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง และเยี่ยมชม สอต.สงขลา(คอหงส์)
กีฬาสายสัมพันธ์ อ่าวไทย - อันดามัน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
Post Date: 23 พฤษภาคม 2559
กีฬาสายสัมพันธ์ อ่าวไทย - อันดามัน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา
ศอ.น้อมระลึกวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน
Post Date: 25 เมษายน 2559
วันที่ 24 เมษายน ศอ.ร่วมน้อมระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน
โดยร่วมวางพานดอกไม้
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.