hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

Cloudy with isolated thundershowers
during afternoon to evening.
Southeasterly winds 15-30 km./hr.
Wave hight about 1 meter.

Maximum temperature 34 °C.
Minimum temperature 25 °C.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ.ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน
Post Date: 2 เมษายน 2562
ศอ.ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
Post Date: 29 มีนาคม 2562
ศอ.เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อ.นาหม่อม จ.สงขลา
Post Date: 21 มีนาคม 2562
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ศอ.
Post Date: 13 มีนาคม 2562
ศอ.ศึกษาดูงาน วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
Post Date: 10 มีนาคม 2562
ศอ.ร่วมประสานงานกับเครือข่ายหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
Post Date: 10 มีนาคม 2562
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ศอ.
Post Date: 2 มีนาคม 2562
ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงาน "จุลสมัยวิชาการฯ "
Post Date: 28 กุมภาพันธ์ 2562
กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนา “ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต”
Post Date: 26 กุมภาพันธ์ 2562
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 22 กุมภาพันธ์ 2562


mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle