hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

Cloudy with isolated thundershowers
during afternoon to evening.
Southeasterly winds 15-30 km./hr.
Wave hight about 1 meter.

Maximum temperature 34 °C.
Minimum temperature 25 °C.


ข่าวและกิจกรรม
ศูนย์อุตุฯ ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561
Post Date: 4 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผอ.ศอ.ข้าราชการและลูกจ้างได้ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ในการนี้นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ บริเวณโถงชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Post Date: 2 เมษายน 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม. 2561. เวลา. 08.00 น.นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศและคณะ ร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การจัดงานข้าราชการพลเรือนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Post Date: 2 เมษายน 2561
นักเรียนโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Post Date: 2 เมษายน 2561
ผอ.ศอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยา ส่วนตรวจอากาศการบิน และกลุ่มงานในความรับผิดชอบ
Post Date: 23 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์มาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 21 มีนาคม 2561
วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา14.00-15.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 จำนวน 22 คน พร้อมด้วยอาจารย์ 3 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศอ.
ศอ.อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2561
Post Date: 19 มีนาคม 2561
เมื่อวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 ศอ.ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ แก่เจ้าหน้าที่ภายใน ศอ. โดยมีนายวีระ สม่าหลี นอต.ชง. เป็นผู้บรรยาย
นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิทยา จังหวัดปัตตานี เข้าทัศนศึกษา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Post Date: 13 มีนาคม 2561
ศอ.ร่วมงาน “วันสงขลา” 10 มีนาคม 2561
Post Date: 12 มีนาคม 2561
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ( ชุมชนตำบลท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ) ประจำปี 2561
Post Date: 7 มีนาคม 2561


mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle