hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

Day hot with
widely scattered thundershowers
during afternoon to evening.
Southeasterly winds 10-30 km./hr.
Wave below 1 meter.

Maximum temperature 36 °C.
Minimum temperature 25 °C.


ข่าวและกิจกรรม
โครงการอุตุนิยมวิทยาพบผู้ประสบภัยจากสภาวะอากาศ
Post Date: 21 พฤษภาคม 2561
ศอ.ร่วมงานวันอาภากร
Post Date: 20 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ. พร้อมข้าราชการ ศอ.
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กีฬาสายสัมพันธ์ "อ่าวไทย - อันดามัน" ครั้งที่ 12
Post Date: 15 พฤษภาคม 2561
ศอ.จัดงานการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ "อ่าวไทย - อันดามัน" ครั้งที่ 12
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา
โครงการงาน " หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
Post Date: 10 พฤษภาคม 2561
วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล " หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร " รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

๑. จัดกิจกรรมเพี่อเผยแพร่เกียรติคุณ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เพื่อให้เป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดี โดยเฉพาะแก่อนุชนรุ่นหลัง
๒. พิจารณาให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์การสังคมสงเ
นักเรียนโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Post Date: 26 เมษายน 2561
ศอ.รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ 61
Post Date: 12 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
ศอ.ร่วมงานวันจักรี
Post Date: 7 เมษายน 2561
วันที่ 6 เม.ย. 61 นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผอ.สพ. พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ศอ.ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ศอ.ประชุม "Aerodrome Warning'
Post Date: 7 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 -12.00 น.ศูนยือุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่)ได้จัดประชุม "โครงการจัดทำคำเตือนลักษณะอากาศร้ายที่มีผลกระทบต่อการปฎิบัติงาน Aerodrome Warning" กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นางสาวพะเยาว์
ศูนย์อุตุฯ ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561
Post Date: 4 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผอ.ศอ.ข้าราชการและลูกจ้างได้ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ในการนี้นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ บริเวณโถงชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Post Date: 2 เมษายน 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม. 2561. เวลา. 08.00 น.นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศและคณะ ร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle