hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

Cloudy with scattered thundershowers
and isolated heavy rain.
Southwesterly winds 15-35 km./hr.
Wave height 1-2 meters off-shore.

Maximum temperature 31 °C.
Minimum temperature 26 °C.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
Post Date: 28 กรกฎาคม 2561
ศอ. ทำกิจกรรม Big Cleaning Day
Post Date: 28 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด ศอ. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความสะอาด เสริมสร้างความร่วมมือภายในองค์กร
ศอ. ประกอบพิธีถวายสัตย์ฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
Post Date: 28 กรกฎาคม 2561
ศอ.จัดโครงการประชุมสัมมนาแนะนำการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
Post Date: 25 กรกฎาคม 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 61นำโดยนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ.ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาแนะนำการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้รับบริการและเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมวิทยุการบินหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
ศอ.เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2
Post Date: 25 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 เวลา 08.00 น. นายวีระ สม่าหลี รักษาการ ผอ.สพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ จัดโดย ส่สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์&รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศอ.ร่วมถวายเทียนพรรษาและพัฒนาวัด
Post Date: 25 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม และข้าราชการ ศอ.ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และพัฒนาวัด ณ วัดป่าขวาปางพระเลไลย์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ศอ.เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้
Post Date: 21 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายวีระ สม่าหลี นอต.ชง.และนายบวร อสัมภินวัฒน์ นอต.ปง. ข้าราชการ ศอ.เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง จ.สงขลา
ศอ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราฯ
Post Date: 18 กรกฎาคม 2561
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00-10.00น.
ข้าราชการ ศอ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ศอ.ร่วมงานเสวนายามเช้าครั้งที่ 5
Post Date: 18 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00-08.00น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ.และข้าราชการ ศอ. ร่วมงานเสวนายามเช้า ครั้งที่ 5 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา
นักเรียน ร.ร.อุดมวิทยายน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 18 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนจากโรงเรียนอุดมวิทยายน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน อุตุนิยมวิทยาทั่วไป การพยากรณ์อากาศ และภัยธรรมชาติ ตลอดจนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ศอ.


mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle