UTC :
จังหวัดสงขลา

Cloudy with scattered thundershowers.
and isolated heavy rain.
Southwesterly winds 15-35 km./hr.
Wave height 1-2 meters.

Maximum temperature 31 °C.
Minimum temperature 24 °C.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ.ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่
Post Date: 19 พฤศจิกายน 2561
ศอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ กิจกรรม “ เสวนายามเช้า” ครั้งที่ 9
Post Date: 15 พฤศจิกายน 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศอ.
Post Date: 15 พฤศจิกายน 2561
ศอ. บรรยายฯ แก่ผู้นำชุมชนฯ นาหหม่อม
Post Date: 11 พฤศจิกายน 2561
เปิดศูนย์ฯ ประจำปี 2561 ณ ศอ.
Post Date: 11 พฤศจิกายน 2561
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศอ.
Post Date: 10 พฤศจิกายน 2561
ศอ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศให้แก่สภาองค์กรชุมชน
Post Date: 6 พฤศจิกายน 2561
ศอ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
Post Date: 1 พฤศจิกายน 2561
ศอ.จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2562
Post Date: 24 ตุลาคม 2561
ศอ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Post Date: 24 ตุลาคม 2561


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.