ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
อำเภอรัตภูมิ เมืองหาดใหญ่ และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload :
ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟรถตู้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS
ประกาศผู้ชนะซื้อพวงมาลาดอกไม้สด
ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
ประกาศผู้ชนะจ้างตัดศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางรถตู้ ฮจ 1943 กท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรวยกระดาษ
ประกาศผู้ชนะซื้อธง วปร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังดำใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อศอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศสตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้8519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ ๒๐ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงราชาภิเษก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบำรุงรักษาล้างเครี่องปรับอากาศ (ศอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ขย6221 สงขลา
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ตรวจอากาศชั้นบน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศท่าอากาศยานหาดใหญ่
Post Date: : 11 มิถุนายน 2562
mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle