ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง สะเดา นาทวี
และสะบ้าย้อย
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ/จ้างงบประมาณปี๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDownload :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางล้อรถตู็ ฮจ ๑๙๔๓
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกำจัดปลวก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า สตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบ้านพักเลขที่ ๑ และ ๑๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ๒ท ๐๕๘๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์RAM
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่MODEM เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เพื่อใช้กับระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยช่าง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมCPU
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ นข - ๘๕๑๙ สข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001-2015 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบเตอรี่ คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) รุ่น HP Probook 4310s โดยวิธีเฉพ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจักปลวกฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติงานของส่วนพยากรณ์อากาสการบิน(ท่าอากาศยาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด
ประกาศผู้ชนะซื๊อวัสดุสำนักงานโดยวอธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักราชการศอ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการศอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าและไม้กวาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมรถกระบะหมายเลขทะเบียน กม 6011 สข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผ้าสีเหลือง-ขาว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Power Supply
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัตระบบวินเชียร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า
ประกาศวัสดุสำนักงาน เพื่อนสนิท 9640 บาท
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำป้ายไวนิล 12 ส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ POP UP
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ศอ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมสุขภัณฑ์ในห้องน้ำที่ทำการศอ
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตัดหญ้าและอุปกรณ์ห้องน้ำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูรั้ว(สตร
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า(สตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ SoFtware Antvirus
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างช่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ sony ห้องประชุม ชั้น ๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหลังคาบ้านพัก(บ้านพักรับรอง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะรถตู้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ ศอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอการราคาซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล
Post Date: : 20 กันยายน 2561
mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle