พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง (หาดใหญ่)


 • หาดใหญ่
  26.3°C

  • 2019-08-17
  • 20:00
  • 0.1 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  26.4°C

  • 2019-08-17
  • 21:00
  • 2.0 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  25.9°C

  • 2019-08-17
  • 22:00
  • 1.3 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  25.6°C

  • 2019-08-17
  • 23:00
  • 1.2 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  26.1°C

  • 2019-08-18
  • 00:00
  • 0.9 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  26.5°C

  • 2019-08-18
  • 01:00
  • 0.7 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.2°C

  • 2019-08-18
  • 02:00
  • 1.7 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  26.6°C

  • 2019-08-18
  • 03:00
  • 2.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.3°C

  • 2019-08-18
  • 04:00
  • 1.4 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  25.4°C

  • 2019-08-18
  • 05:00
  • 3.6 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2019-08-18
  • 06:00
  • 3.2 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  27.1°C

  • 2019-08-18
  • 07:00
  • 3.2 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  28.1°C

  • 2019-08-18
  • 08:00
  • 2.1 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  29.2°C

  • 2019-08-18
  • 09:00
  • 1.7 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  30.3°C

  • 2019-08-18
  • 10:00
  • 1.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.8°C

  • 2019-08-18
  • 11:00
  • 1.6 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  29.7°C

  • 2019-08-18
  • 12:00
  • 2.7 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  31.7°C

  • 2019-08-18
  • 13:00
  • 2.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  32.5°C

  • 2019-08-18
  • 14:00
  • 3.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  32.5°C

  • 2019-08-18
  • 15:00
  • 3.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  30.0°C

  • 2019-08-18
  • 16:00
  • 5.3 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  26.0°C

  • 2019-08-18
  • 17:00
  • 2.9 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  27.9°C

  • 2019-08-18
  • 18:00
  • 0.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.3°C

  • 2019-08-18
  • 19:00
  • 2.6 m/s
  • N

 • หาดใหญ่
  26.7°C

  • 2019-08-18
  • 20:00
  • 1.6 m/s
  • NE

 • หาดใหญ่
  26.4°C

  • 2019-08-18
  • 21:00
  • 2.8 m/s
  • N

 • หาดใหญ่
  26.4°C

  • 2019-08-18
  • 22:00
  • 0.7 m/s
  • N

 • หาดใหญ่
  26.3°C

  • 2019-08-18
  • 23:00
  • 2.2 m/s
  • N

 • หาดใหญ่
  25.2°C

  • 2019-08-19
  • 00:00
  • 1.3 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  24.8°C

  • 2019-08-19
  • 01:00
  • 2.8 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  24.7°C

  • 2019-08-19
  • 02:00
  • 3.0 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  25.0°C

  • 2019-08-19
  • 03:00
  • 1.7 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  24.7°C

  • 2019-08-19
  • 04:00
  • 2.6 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  23.9°C

  • 2019-08-19
  • 05:00
  • 3.2 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  23.9°C

  • 2019-08-19
  • 06:00
  • 2.6 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  23.8°C

  • 2019-08-19
  • 07:00
  • 3.0 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  26.4°C

  • 2019-08-19
  • 08:00
  • 1.2 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  28.1°C

  • 2019-08-19
  • 09:00
  • 1.4 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  30.2°C

  • 2019-08-19
  • 10:00
  • 1.1 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  31.7°C

  • 2019-08-19
  • 11:00
  • 1.6 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  32.6°C

  • 2019-08-19
  • 12:00
  • 1.9 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  33.3°C

  • 2019-08-19
  • 13:00
  • 1.9 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  33.1°C

  • 2019-08-19
  • 14:00
  • 2.8 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  29.6°C

  • 2019-08-19
  • 15:00
  • 3.4 m/s
  • NW

 • หาดใหญ่
  30.2°C

  • 2019-08-19
  • 16:00
  • 1.8 m/s
  • N

 • หาดใหญ่
  30.0°C

  • 2019-08-19
  • 17:00
  • 3.9 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  27.1°C

  • 2019-08-19
  • 18:00
  • 1.9 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  28.8°C

  • 2019-08-19
  • 19:00
  • 1.9 m/s
  • W
หมายเหตุ

ข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวและกิจกรรม
Thai Weather on Mobile

TMD Smart Sim on Mobile

บริการข้อมูล