ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง สะเดา นาทวี
และสะบ้าย้อย
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศอ.

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 9.30 -15.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมพิเศษ SMC
และ SMP ระดับชั้น ม.1 จำนวน 113 คน เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้

ฝั่งตะวันออก สงขลา โดยมีนายบวร อสัมภินวัฒน์ (นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ) นายจิรศักดิ์ ทองสันติ (เจ้า
พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน) และนางสาวสุไรยา แกมะ (เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน) เป็นผู้
บรรยาย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานในเนื้อหาความรู้ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดPost Date: : 15 พฤศจิกายน 2561
mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle