ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ. บรรยายฯ แก่ผู้นำชุมชนฯ นาหหม่อม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.30 น.
ผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านควนจง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม สงขลา
นำโดยผู้ใหญ่บ้านสนั่น เสมาธรรมจักร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฉลอง อรัญดร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เต็มสิริ เพชรสังข์
คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสาและทีมอาสาป้องกันระวังอุทกภัย จำนวน 20 คน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน อุตุนิยมวิทยาทั่วไป การพยากรณ์อากาศ และภัยธรรมชาติ โดยมีนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ กล่าวต้อนรับและมีผู้บรรยายตามลำดับดังนี้  นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน  และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Post Date: : 11 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.