ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง สะเดา นาทวี
และสะบ้าย้อย
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ. บรรยายฯ แก่ผู้นำชุมชนฯ นาหหม่อม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.30 น.
ผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านควนจง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม สงขลา
นำโดยผู้ใหญ่บ้านสนั่น เสมาธรรมจักร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฉลอง อรัญดร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เต็มสิริ เพชรสังข์
คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสาและทีมอาสาป้องกันระวังอุทกภัย จำนวน 20 คน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน อุตุนิยมวิทยาทั่วไป การพยากรณ์อากาศ และภัยธรรมชาติ โดยมีนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ กล่าวต้อนรับและมีผู้บรรยายตามลำดับดังนี้  นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน  และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

Post Date: : 11 พฤศจิกายน 2561
mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle