ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง สะเดา นาทวี
และสะบ้าย้อย
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนา “ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนา
“ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต” 
ณ ซี.เค.รีสอร์ท อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวรายงาน และ
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่อำเภอปากพนังที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" จำนวน 168 คน หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา และเจ้าหน้าที่จังหวัด ลงพื้นที่พบประชาชนในบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ณ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตรายการให้ตรงความต้องการของผู้รับฟังให้มากที่สุด


Post Date: : 26 กุมภาพันธ์ 2562
mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle