พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง (หาดใหญ่)


 • หาดใหญ่
  28.6°C

  • 2019-12-11
  • 13:00
  • 5.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.5°C

  • 2019-12-11
  • 14:00
  • 5.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.2°C

  • 2019-12-11
  • 15:00
  • 5.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.9°C

  • 2019-12-11
  • 16:00
  • 5.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.2°C

  • 2019-12-11
  • 17:00
  • 5.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.4°C

  • 2019-12-11
  • 18:00
  • 5.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.0°C

  • 2019-12-11
  • 19:00
  • 4.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2019-12-11
  • 20:00
  • 3.7 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.7°C

  • 2019-12-11
  • 21:00
  • 3.7 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.7°C

  • 2019-12-11
  • 22:00
  • 2.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.4°C

  • 2019-12-11
  • 23:00
  • 3.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.4°C

  • 2019-12-12
  • 00:00
  • 3.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.1°C

  • 2019-12-12
  • 01:00
  • 3.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  24.9°C

  • 2019-12-12
  • 02:00
  • 2.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.0°C

  • 2019-12-12
  • 03:00
  • 3.6 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.0°C

  • 2019-12-12
  • 04:00
  • 2.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  24.6°C

  • 2019-12-12
  • 05:00
  • 3.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  24.6°C

  • 2019-12-12
  • 06:00
  • 2.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.2°C

  • 2019-12-12
  • 07:00
  • 4.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.2°C

  • 2019-12-12
  • 08:00
  • 3.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.5°C

  • 2019-12-12
  • 09:00
  • 5.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.2°C

  • 2019-12-12
  • 10:00
  • 5.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.3°C

  • 2019-12-12
  • 11:00
  • 6.6 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.8°C

  • 2019-12-12
  • 12:00
  • 5.7 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.4°C

  • 2019-12-12
  • 13:00
  • 5.9 m/s
  • NE

 • หาดใหญ่
  28.5°C

  • 2019-12-12
  • 14:00
  • 5.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.5°C

  • 2019-12-12
  • 15:00
  • 6.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.7°C

  • 2019-12-12
  • 16:00
  • 6.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.2°C

  • 2019-12-12
  • 17:00
  • 6.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.7°C

  • 2019-12-12
  • 18:00
  • 5.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.1°C

  • 2019-12-12
  • 19:00
  • 4.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2019-12-12
  • 20:00
  • 3.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.5°C

  • 2019-12-12
  • 21:00
  • 3.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.7°C

  • 2019-12-12
  • 22:00
  • 3.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.4°C

  • 2019-12-12
  • 23:00
  • 3.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.3°C

  • 2019-12-13
  • 00:00
  • 3.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.5°C

  • 2019-12-13
  • 01:00
  • 3.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.4°C

  • 2019-12-13
  • 02:00
  • 3.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  24.6°C

  • 2019-12-13
  • 03:00
  • 2.6 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  24.8°C

  • 2019-12-13
  • 04:00
  • 4.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  24.3°C

  • 2019-12-13
  • 05:00
  • 4.1 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  24.0°C

  • 2019-12-13
  • 06:00
  • 4.6 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  24.3°C

  • 2019-12-13
  • 07:00
  • 5.2 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  25.3°C

  • 2019-12-13
  • 08:00
  • 4.9 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  26.6°C

  • 2019-12-13
  • 09:00
  • 4.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.5°C

  • 2019-12-13
  • 10:00
  • 5.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.7°C

  • 2019-12-13
  • 11:00
  • 6.7 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.0°C

  • 2019-12-13
  • 12:00
  • 6.7 m/s
  • E
หมายเหตุ

ข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวและกิจกรรม
Thai Weather on Mobile

TMD Smart Sim on Mobile

บริการข้อมูล