ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ กิจกรรม “ เสวนายามเช้า” ครั้งที่ 9

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 – 08.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตัวแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรม

“เสวนายามเช้า” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดสงขลา
ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โดยมีนายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานในพิธีPost Date: : 15 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.