ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
อำเภอรัตภูมิ เมืองหาดใหญ่ และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศอ.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 -11.00 น. นักเรียน ขั้น ม.2 โครงการ SMA โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย จำนวน 120 คน พร้อมครูและผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
ฝั่งตะวันออก โดยมีนายบวร อสัมภินวัฒน์ (นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ) นางสาวหัสยา อินต๊ะ  (เจ้าพนักงาน
อุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน) นางสาวสุไรยา แกมะ (เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน) และนางสาวศตพร
ยวงมณี (เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน) เป็นผู้บรรยาย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยร้อยยิ้ม
และความประทับใจตลอดการเยี่ยมชม


Post Date: : 10 พฤศจิกายน 2561
mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle