ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ
ส่วนมากบริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง
สะเดา นาทวี และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ผอ.ศอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยา ส่วนตรวจอากาศการบิน และกลุ่มงานในความรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 7-14 มีนาคม 2561 ผอ.ศอ. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยา ส่วนตรวจอากาศการบิน และกลุ่มงานในความรับผิดชอบ ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึง จังหวัดนราธิวาส ตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบายและตัวชี้วัด ของ ศอ. ประจำปี 2561 เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมประชุมเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์กรมฯ มอบหมายแนวนโยบาย ติดตาม ตรวจสอบ รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนให้กำลังใจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติงาน

Post Date: : 23 มีนาคม 2561
mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle