พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง (หาดใหญ่)


 • หาดใหญ่
  33.0°C

  • 2019-07-18
  • 12:00
  • 3.4 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  33.5°C

  • 2019-07-18
  • 13:00
  • 4.0 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  33.5°C

  • 2019-07-18
  • 14:00
  • 4.0 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  33.4°C

  • 2019-07-18
  • 15:00
  • 6.0 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  29.5°C

  • 2019-07-18
  • 16:00
  • 5.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  30.2°C

  • 2019-07-18
  • 17:00
  • 2.3 m/s
  • NE

 • หาดใหญ่
  30.1°C

  • 2019-07-18
  • 18:00
  • 3.2 m/s
  • NE

 • หาดใหญ่
  29.5°C

  • 2019-07-18
  • 19:00
  • 1.7 m/s
  • NE

 • หาดใหญ่
  28.5°C

  • 2019-07-18
  • 20:00
  • 1.3 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  28.0°C

  • 2019-07-18
  • 21:00
  • 1.1 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  27.6°C

  • 2019-07-18
  • 22:00
  • 1.5 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  26.8°C

  • 2019-07-18
  • 23:00
  • 1.6 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  26.2°C

  • 2019-07-19
  • 00:00
  • 2.0 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2019-07-19
  • 01:00
  • 1.7 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  25.2°C

  • 2019-07-19
  • 02:00
  • 1.6 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  24.9°C

  • 2019-07-19
  • 03:00
  • 1.6 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  24.8°C

  • 2019-07-19
  • 04:00
  • 2.0 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  24.4°C

  • 2019-07-19
  • 05:00
  • 1.3 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  24.3°C

  • 2019-07-19
  • 06:00
  • 1.1 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  25.0°C

  • 2019-07-19
  • 07:00
  • 1.2 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  26.9°C

  • 2019-07-19
  • 08:00
  • 0.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.0°C

  • 2019-07-19
  • 09:00
  • 1.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  30.4°C

  • 2019-07-19
  • 10:00
  • 1.4 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  31.6°C

  • 2019-07-19
  • 11:00
  • 1.2 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  32.4°C

  • 2019-07-19
  • 12:00
  • 0.9 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  32.1°C

  • 2019-07-19
  • 13:00
  • 1.5 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  31.5°C

  • 2019-07-19
  • 14:00
  • 3.5 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  30.6°C

  • 2019-07-19
  • 15:00
  • 6.2 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  30.8°C

  • 2019-07-19
  • 16:00
  • 2.4 m/s
  • NE

 • หาดใหญ่
  26.7°C

  • 2019-07-19
  • 17:00
  • 3.8 m/s
  • NE

 • หาดใหญ่
  27.0°C

  • 2019-07-19
  • 18:00
  • 3.8 m/s
  • NE

 • หาดใหญ่
  26.8°C

  • 2019-07-19
  • 19:00
  • 3.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.4°C

  • 2019-07-19
  • 20:00
  • 0.7 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  27.0°C

  • 2019-07-19
  • 21:00
  • 0.0 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  26.9°C

  • 2019-07-19
  • 22:00
  • 1.0 m/s
  • N

 • หาดใหญ่
  26.5°C

  • 2019-07-19
  • 23:00
  • 1.5 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  26.2°C

  • 2019-07-20
  • 00:00
  • 1.5 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  25.9°C

  • 2019-07-20
  • 01:00
  • 1.6 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2019-07-20
  • 02:00
  • 2.1 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  25.7°C

  • 2019-07-20
  • 03:00
  • 2.4 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  25.5°C

  • 2019-07-20
  • 04:00
  • 2.3 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  25.6°C

  • 2019-07-20
  • 05:00
  • 2.4 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  25.9°C

  • 2019-07-20
  • 06:00
  • 2.4 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  26.5°C

  • 2019-07-20
  • 07:00
  • 2.6 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  28.0°C

  • 2019-07-20
  • 08:00
  • 1.5 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  29.7°C

  • 2019-07-20
  • 09:00
  • 1.4 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  30.9°C

  • 2019-07-20
  • 10:00
  • 2.2 m/s
  • S

 • หาดใหญ่
  32.1°C

  • 2019-07-20
  • 11:00
  • 2.4 m/s
  • SW
หมายเหตุ

ข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวและกิจกรรม
Thai Weather on Mobile

TMD Smart Sim on Mobile

บริการข้อมูล