ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอสะเดา
นาทวี และสะบ้าย้อย
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


แสดงข้อมูลทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พ.ย. 61 เาลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พ.ย. 61 เาลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พ.ย. 61 เาลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พ.ย. 61 เาลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พ.ย. 61 เาลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พ.ย. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พ.ย. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พ.ย. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พ.ย. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พ.ย. 61 เวลา 07.00 น.


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.