พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง (หาดใหญ่)


 • หาดใหญ่
  25.0°C

  • 2020-01-23
  • 05:00
  • 2.9 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  25.2°C

  • 2020-01-23
  • 06:00
  • 3.5 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  24.8°C

  • 2020-01-23
  • 07:00
  • 3.7 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  25.7°C

  • 2020-01-23
  • 08:00
  • 3.5 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  27.3°C

  • 2020-01-23
  • 09:00
  • 4.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.6°C

  • 2020-01-23
  • 10:00
  • 5.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.9°C

  • 2020-01-23
  • 11:00
  • 6.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.7°C

  • 2020-01-23
  • 12:00
  • 6.6 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.9°C

  • 2020-01-23
  • 13:00
  • 6.6 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.7°C

  • 2020-01-23
  • 14:00
  • 6.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.3°C

  • 2020-01-23
  • 15:00
  • 6.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.9°C

  • 2020-01-23
  • 16:00
  • 6.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.2°C

  • 2020-01-23
  • 17:00
  • 6.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.3°C

  • 2020-01-23
  • 18:00
  • 5.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.4°C

  • 2020-01-23
  • 19:00
  • 4.9 m/s
  • E
หมายเหตุ

ข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวและกิจกรรม
Thai Weather on Mobile

TMD Smart Sim on Mobile

บริการข้อมูล