ผอ.ศอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 47/2565 กับกรมชลประทาน


วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 47/2565
ผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference เชื่อมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Topic: Join Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและการบริหารจัดการน้ำต่อไป


1.jpg
2.1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้