ศอ.จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ข้าราชการและลูกจ้าง


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นำโดย ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลสงขลามาทำการตรวจนอกสถานที่ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เพื่อเป็นการตรวจเช็คร่างกาย หาความเสี่ยง และความผิดปกติของร่างกาย ก่อนที่จะเกิดโรค นำไปสู่การป้องกัน และการวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที
โดยมีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งหมดจำนวน 35 คน


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้